Nhà sản xuất hàng đầu các thiết bị, vật tư, linh kiện cơ khí đúc
(84)912 034 532
cokhiducdaithang@gmail.com

Liên hệ: (84)912 034 532 - (84)912 034 532

Cột PINE nhôm đúc

  • Gang đúc Đế gang đúc áp lực cao
  • Chùm đèn CH4 - 2
  • Lắp được các đèn : Cầu TULIP, D400, HOA SEN
  • Chiều cao cột: 3.4m
  • Lắp được các bóng Cao áp thủy ngân M 125W Cao áp thủy ngân M 80W Cao áp Sodium S 70W Compact 20W - E27
Gọi: (84)912 034 532