Nhà sản xuất hàng đầu các thiết bị, vật tư, linh kiện cơ khí đúc
(84)912 034 532
cokhiducdaithang@gmail.com

Nắp hố ga khung vuông dương nắp tròn 800x800 ( tải 7,5 tấn)

Liên hệ: (84)912 034 532 - (84)912 034 532

Nắp hố ga khung vuông dương nắp tròn
 
  • Chi tiết bề mặt : Hình quả trám
  • Có lỗ hoa thị
  • Kích thước khung : 800x800+2mm
  • Chịu tại trọng toàn bộ xe : 7,5 tấn
  • Sơn phủ bảo vệ/ Protection: Sơn phủ đen
  • Chiều cao thay đổi theo tải trọng
 
Gọi: (84)912 034 532